Faculty of Social Sciences

Torsdagsseminarium: Changing the world - one baby at a time: Reproductive Technologies and Feminism in Contemporary North American Culture

  • Date: 3/1/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Centrum för genusvetenskap 13:11 Konferensrummet, Villavägen 6, Botaniska trädgården
  • Lecturer: Jenny Bonnevier, lektor vid Örebro universitet.
  • Website
  • Organiser: Centrum för genusvetenskap
  • Contact person: Cecilia Rohdén
  • Seminarium

Torsdagsseminarierna samlar flera olika forskningsområden vid Centrum för genusvetenskap. Män och maskuliniteter, kropp/kroppslighet, queerteori och naturvetenskap är några teman som reflekterar bredden i den forskning som bedrivs vid Centrum för genusvetenskap. Seminarierna syftar också till att skapa möten mellan forskare över vetenskapsområdena.