Seminarium: Hur gör man "riktig" kemi i klassrummet?

  • Date: –17:00
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Sal 2002
  • Lecturer: Bengt Nordén, professor i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola.
  • Organiser: Forum för samverkan
  • Contact person: Lars-Åke Nordén
  • Seminarium

Seminarium om hur kemiämnets popularitet i skolan kan bli större genom användning av experiment i undervisningen. Anmälan senast 28 februari.

Kemiämnet tävlar med slöjd om att vara det minst populära skolämnet. Vad beror detta egentligen på? Att vi är begränsade när det gäller möjligheterna att experimentera med riktiga kemikalier? Att kemi upplevs luddigt av läraren som då naturligtvis inte kan förmedla entusiasm? Att kemi upplevs oanvändbart och inte ger insikt om hur verkliga saker funkar?

Vid seminariet kommer dessa tre aspekter att belysas och kompletteras med några enkla förklarande experiment som kan användas i klassrummet. Det kommer att vara en diskussion om var problemen ligger och hur man kan hitta lösningar baserade på användning av experiment i undervisningen.

Seminariet riktar sig främst till verksamma lärare i NO och kemi i grundskola och gymnasiet samt lärarstudenter, men är även öppet för allmänheten.

Bengt Nordén är professor i fysikalisk kemi vid Chalmers tekniska högskola. Han är medlem av Kungliga vetenskapsakademin, Ingengörsvetenskapsakademien och var under 16 år ledamot av Nobelkommittén för kemi. Han är även initiativtagare till Molecular Frontiers Foundation - en organisation som arbetar för att stimulera barns och ungdomars intresse för bland annat kemi.

Anmälan senast 28 februari via denna länk: https://goo.gl/forms/2gNBZG78seTaw5zk2