Faculty of Social Sciences

Peter Ericsson och Patrik Winton ventilerar en text från sitt gemensamma forskningsprojekt om statsskuldens historia

  • Date: 3/28/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Peter Ericsson och Patrik Winton
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium