Heléne Lööw ventilerar texten "Krigserfarenhet och politisk aktivism - några historiska fallstudier

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Heléne Lööw
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium