Faculty of Social Sciences

Martin Almbjär och Elise Dermineur ventilerar en text från sitt gemensamma projekt om kvinnor och krediter under tidigmodern tid

  • Date: 5/23/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Martin Almbjärn och Elise Dermineur
  • Website
  • Organiser: Historiska institutionen
  • Contact person: Maria Ågren
  • Seminarium