Faculty of Social Sciences

GaW seminarium: Ett bondehushåll i krisläge

  • Date: 2/8/2018 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Engelska parken sal Eng22-1009 vid Humanistiska teatern
  • Lecturer: Carl Mikael Carlsson
  • Website
  • Organiser: Gender and Work
  • Contact person: Karin Hassan Jansson
  • Seminarium

Carl Mikael Carlsson lägger fram texten ”Hushållet på sin spets”