Inbjudan till lansering av webbstöd för vården – Stockholm

På uppdrag av regeringen har Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet och Socialstyrelsen utvecklat ett nationellt webbaserat metod- och kompetensstöd som är speciellt anpassat för hälso- och sjukvården och tandvården. Nu ska webbstödet lanseras vid fem regionala konferenser med start i Umeå tisdag 20 februari 2018.

”Webbstöd för vården” lyfter fram gällande regelverk, aktuell kunskap och konkret information om verksamma metoder för att upptäcka och arbeta med våldsutsatta kvinnor. Stödet riktar sig både till hälso- och sjukvården och tandvården. 

Välkommen till en dag som både sammanfattar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens ansvar och lyfter fram det stöd och de verktyg för arbetet som finns tillgängligt för att underlätta och förbättra arbetet i den kliniska vardagen.

Mer information och anmälan

Klockslagen för start- och sluttid är preliminära.