Faculty of Social Sciences

Alessandro Palumbos disputation

  • Date: 4/28/2018 at 10:15 AM 1:00 PM
  • Location: Engelska parken. Humanistiskt centrum Ihresalen 21-0011, Thunbergsvägen 3 H
  • Doctoral student: Alessandro Palumbo disputerar på sin avhandling om medeltida runformer
  • Contact person: Henrik Williams
  • Phone: 0733-90 86 30
  • Disputation