Faculty of Social Sciences

Anna Einarsson: ”Kroppslighetens och situationens betydelse för sjungande och komponerande av musik”

  • Date: 20 April, 15:15–17:00
  • Location: Blåsenhus - Betty Pettersson Hall (14:031)
  • Organiser: Department of Psychology
  • Contact person: Patrik Juslin
  • Seminarium

The Open Seminar in Music Psychology

Seminar in Swedish, see Swedish event for presentation