Faculty of Social Sciences

”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.

  • Date: 2/12/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Ljubica Miočević
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Ljubica Miočević (SU). ”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.
Ordförande: Jelena Spasenić. Språk: svenska