”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Ljubica Miočević
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Ljubica Miočević (SU). ”What’s difference?” Om språk och identitet i Aleksandar Hemons verk.
Ordförande: Jelena Spasenić. Språk: svenska