Faculty of Social Sciences

’Vi och dom’: Ryssland som idé.

  • Date: 4/9/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Bengt Jangfeldt
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Bengt Jangfeldt (Centrum för vetenskapshistoria, Stockholm).
’Vi och dom’: Ryssland som idé.
Ordförande: Karine Åkerman Sarkisian. Språk: svenska