Faculty of Social Sciences

Digitala verktyget Monastica om den medeltida slaviska receptionen av Apophthegmata Patrum (Verba Seniorum).

  • Date: 4/16/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Karine Åkerman Sarkisian
  • Organiser: Slaviska seminariet
  • Contact person: Karine Åkerman Sarkisian
  • Seminarium

Karine Åkerman Sarkisian (UU) Digitala verktyget Monastica om den medeltida slaviska receptionen av Apophthegmata Patrum (Verba Seniorum).