Faculty of Social Sciences

Högre seminarium: Mathias Strandberg, Göteborg

  • Date: 4/16/2018 at 3:15 PM 5:00 PM
  • Location: Seminariet för nordisk namnforskning, i Arkivcentrum (plan 3), von Kraemers allé 19
  • Lecturer: Mathias Strandberg
  • Contact person: Staffan Nyström
  • Seminarium

Tonaccenten i skånska ortnamn.

Postseminarium.