Karriärtorsdag om Studieteknik – lässtrategier och anteckningsteknik

  • Date: –12:45
  • Location: Campus Gotland Sal C10
  • Organiser: Studenthälsan vid Campus Gotland
  • Contact person: Sara Utas Vestling
  • Utbildning

Sara Utas Vestling (studie- och karriärvägledare) delar med sig av sina bästa tips om hur du förbättrar din lästeknik och hur du kan anteckna på ett effektivt sätt.