Faculty of Social Sciences

Pågående forskning om tidigmodern reselitteratur

  • Date: 4/10/2018 at 3:15 PM 5:00 PM
  • Location: Engelska parken 9-1017
  • Lecturer: Christina Kullberg
  • Organiser: Seminariet för romansk litteraturvetenskap
  • Contact person: Sylviane Robardey-Eppstein
  • Seminarium

Christina KULLBERG (univ. lekt., docent, Uppsala universitet) presenterar sin pågående forskning om tidig modern reselitteratur.
[språk: svenska/franska]