Faculty of Social Sciences

Högre seminarium i didaktik

  • Date: 4/18/2018 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Blåsenhus Sal 21:136
  • Contact person: Johan Prytz
  • Seminarium

Avhandlingsseminarium Kristina Palm Kaplan

Kristina Palm Kaplan lägger fram sitt 50 % avhandlingsmanus med titeln Algebra for all? The texbook’s role in a curricular reform

Opponent: Docent Jesper Boesen vid Jönköping University.