Seminar/Karin Jensen

  • Date: –13:30
  • Location: Akademiska sjukhuset Room Nasvell (room3) Entréplan Ing 10
  • Lecturer: Karin Jensen, docent KI
  • Website
  • Organiser: Institutionen för Neurovetenskap
  • Contact person: Maria Brandt
  • Phone: 018-611 49 69
  • Seminarium

Smärta, placebo, fMRI