Forskningsseminarie- Psykiatri / Hanna Spangenberg,

  • Date: –13:30
  • Location: Psykiatrins hus Nasvell, entréplan ingång 10.
  • Lecturer: Hanna Spangenberg,
  • Website
  • Organiser: Inst f neurovetenskap
  • Contact person: Cecilia Yates
  • Phone: 018 4714771
  • Seminarium

Titel: Tolv-årsuppföljning av unga vuxna i allmänpsykiatrin

Hanna Spangenberg, doktorand, läkare

Mia Ramklint, handledare
Presentation av doktorandprojekt