Seminarium i materialteori: Topological nodal structures protected by crystalline symmetries

  • Date:
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
  • Lecturer: Adrien Bouhon
  • Organiser: Avdelningen för materialteori, institutionen för fysik och astronomi.
  • Contact person: Samara Keshavarz
  • Seminarium