Faculty of Social Sciences

Ansökningsseminarium: Presentation av projektansökningar och projektidéer

  • Date: 07 March, 14:15–16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Maria Svensson, Miriam Thegel
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

-- Maria Svensson: Koncession och kontrast: franska och svenska konnektorer (VR-ansökan)
-- Miriam Thegel presenterar en projektidé