Konjunktiv och variation i franska

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Jenny Gustafsson
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON rapporterar från arbetet med sin avhandling om konjunktiv och variation i franska.