Faculty of Social Sciences

Konjunktiv och variation i franska

  • Date: 5/16/2018 at 2:15 PM 4:00 PM
  • Location: Engelska parken Stora konferensrummet 16-3062
  • Lecturer: Jenny Gustafsson
  • Organiser: Romanska seminariet
  • Contact person: Hans Kronning
  • Seminarium

JENNY GUSTAFSSON rapporterar från arbetet med sin avhandling om konjunktiv och variation i franska.