Faculty of Social Sciences

Högre seminarium i didaktik

  • Date: 6/19/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Blåsenhus 11:128
  • Lecturer: Hanna Hofverberg
  • Contact person: Hanna Hofverberg
  • Seminarium

Hanna Hofverberg lägger fram sitt avhandlingsmanus (90%-seminarium): ”Crafting sustainable development”. Diskutant är Professor Mikael Quennerstedt, Örebro Universitet.
Manus kan erhållas från författaren hanna.hofverberg@edu.uu.se två veckor innan seminariet.

Handledare: David O. Kronlid och Leif Östman