Faculty of Social Sciences

Att fråga om våld med stöd av FREDA-kortfrågor

  • Date: 3/28/2018 at 9:00 AM 4:00 PM
  • Location: Västerås
  • Organiser: Länsstyrelsen Västmanlands län
  • Contact person: Pernilla Börjesson
  • Utbildning

Våldsutsatta måste uppmärksammas för att kunna få det skydd och stöd de behöver och socialtjänsten har ett särskilt ansvar att upptäcka våldsutsatta. Det är en komplex uppgift och till stöd har Socialstyrelsen utvecklat FREDA bedömningsmetoder.