Högre seminarium med Matteo Tarsi

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken 16-2041
  • Lecturer: Matteo Tarsi
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Henrik Williams
  • Seminarium

Matteo Tarsi: Loanwords and native words in the sagas of the Icelanders: Methodology and results