Forskningsdag

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Humanistiska teatern
  • Organiser: Institutionen för nordiska språk
  • Contact person: Anna-Malin Karlsson och Lena Ekberg
  • Temadag

Välkomna till en dag där institutionens forskare presenterar sin forskning! Program kommer i maj.