Utbildningssociologiska seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Blåsenhus 14:340
  • Lecturer: Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria Göteborgs universitet
  • Contact person: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria Göteborgs universitet: "Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000." Kontakta författaren för textunderlag.