Faculty of Social Sciences

Utbildningssociologiska seminariet

  • Date: 3/21/2018 at 1:15 PM 3:00 PM
  • Location: Blåsenhus 14:340
  • Lecturer: Hassan Sharif
  • Contact person: Emil Bertilsson
  • Seminarium

Hassan Sharif, Uppsala universitet och Södertörns högskola: "Nyanlända ungdomars språkliga kapital." Kontakta författaren för textunderlag.