Ina-Maria Jansson presenterar ur sin avhandling

  • Date: –16:00
  • Location: Engelska parken Inst. seminarierum 4-2007
  • Contact person: Isto Huvila
  • Phone: 018-4713420
  • Seminarium

Ina-Maria Jansson doktorand vid Inst. för ABM presenterar ur sin avhandling