Faculty of Social Sciences

Sva-seminariet: Anna Flyman Mattsson, Lund

  • Date: 5/7/2018 at 10:15 AM 12:00 PM
  • Location: Engelska parken, sal 16-2044
  • Lecturer: Anna Flyman Mattsson
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Grammatiska profiler på Sfi