Sva-seminariet: Eeva-Liisa Nyqvist, Stockholm/Åbo universitet

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken, sal 16-2044
  • Lecturer: Eeva-Liisa Nyqvist
  • Contact person: Lena Ekberg
  • Seminarium

Grammatisk kompetens hos finska språkbadselever