Nätverk för pedagogiska ledare.

  • Date: –12:00
  • Location: Geocentrum Norrland II
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information kommer senare till berörda.