BA-paper defence (in Swedish). De forniranska folkgrupperna meder och perser i västerländsk litteratur (grekiska källor och Bibeln) och österländsk litteratur (Shāhnāmeh).

  • Date: –12:00
  • Location: Engelska parken 9-3042
  • Lecturer: Marcus Maafi. Opponent: Fredrik Bergström.
  • Organiser: Iranska seminariet
  • Contact person: Carina Jahani
  • Phone: 018-471 7869
  • Seminarium