Research seminar: Elin Thörnblom

  • Date: –13:30
  • Location: Akademiska sjukhuset ingång 10, entréplan, rum Nasvell
  • Lecturer: Elin Thörnblom, doktorand, läkare
  • Website
  • Organiser: Dept of Neuroscience
  • Contact person: Maria Brandt
  • Phone: 018-611 49 69
  • Seminarium

Neurosteroider och epileptiska anfall: ledtrådar till ECT-effekt?

Handledare: Robert Bodén