Literature seminar: The benefits of peer review to the reviewer's own writing

  • Date: –12:00
  • Location: Evolutionsbiologiskt centrum Lärosal 5
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Katarina Andreasen
  • Seminarium

More information later.