TURs etikseminarium - Om företag, moral och handling

  • Date: –14:30
  • Location: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1 Fakultetsrummet
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Thomas Lennerfors
  • Seminarium

Claes Gustafsson, professor emeritus i Industriell ekonomi (KTH) och affilierad professor vid avdelningen för Industriell teknik, Teknikvetenskaper, kommer på TURs etikseminarium att diskutera sin bok Om företag, moral och handling som när den utkom 1988 var en av de tidiga filosofiska studierna om företagsetik i Sverige.

Bokens innehåll samt dess relevans idag kommer att diskuteras. Didaktiska frågor tas upp, främst huruvida man kan, och i så fall hur man kan, undervisa i/om etik för industriella ekonomer och andra ledningsorienterade professioner. Seminariet ges på svenska. Kapitel 3 i boken finns tillgängligt på Medarbetarportalen i den öppna gruppen "Etik för Teknat".

På seminariet kommer även information att ges om den nyutgivna boken Etik för ingenjörer / Ethics in Engineering (Lennerfors, 2019, Studentlitteratur). Seminariet samorganiseras med avdelningen för Industriell tekniks seminarieserie.

Om TURs etikseminarium
Välkomna till TURs etikseminarium! Seminariet syftar att inspirera, ge kunskap, och utveckla förmågan hos lärare och pedagogiska ledare att stärka etiska aspekter inom utbildningar i teknik och naturvetenskap. Vi välkomnar både de som är experter på etik i teknik- och naturvetenskap, de som har viss erfarenhet, och de som inte har någon nämnvärd erfarenhet av etik på teknik- och naturvetenskapliga kurser och utbildningar. Vi diskuterar frågor såsom varför och hur etik ska/kan införas. Vi tar upp erfarenheter på etikarbete som redan bedrivs på Teknat och inspireras av hur man gjort på andra lärosäten.

Om ni har några frågor, kontakta thomas.lennerfors@angstrom.uu.se