Seminarium - Befrämja akademiskt lärande med hjälp av det pedagogiska programmet

  • Date: –12:00
  • Location: Geocentrum Skåne
  • Website
  • Organiser: TUR - teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Contact person: Maja Elmgren
  • Seminarium

Mer information senare.