Samhällsvetenskapliga fakulteten

Vad forskar vi om?

Vi förklarar och förstår konsekvenserna av människors samverkan.

Samhällsvetenskaplig forskning

Vår forskning bidrar till förståelse och utveckling av samhället och av människors livsvillkor. Den tar sig an grundläggande frågor om människans tänkande, identitet, beteende och interaktion.

Här hittar du aktuella disputationer

Här kan du söka SYLFF-stipendier

Forskning inom fakultetens institutioner och enheter

Hedersdoktorer

Lagerkrans

Hedersdoktor är en titel som tilldelas personer som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Varje år har fakultetsnämnderna möjlighet att utse en eller flera hedersdoktorer.

Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten.