Samhällsvetenskapliga fakulteten

Disputation Fredrika Norlund

Fredrika Norlund, U-CARE medarbetare och doktorand vid Kvinnors och Barns hälsa, kommer att försvara sin avhandling ”Psychological distress in coronary heart disease - Risk indictors, treatment and cardiovascular prognosis" den 14 februari.