Samhällsvetenskapliga fakulteten

Disputation Malin Ander

Malin Ander, U-CARE medarbetare och doktorand vid Kvinnors och Barns hälsa, kommer att försvara sin avhandling ”Cancer during adolescence: Psychological consequences and development of psychological treatments”.