Slutseminarium: Otto Linderborg

  • Datum: –16.00
  • Plats: Engelska parken 9–3042
  • Föreläsare: Elton Barker, Otto Linderborg
  • Arrangör: Grekiska
  • Kontaktperson: Ingela Nilsson
  • Seminarium

Slutseminarium för Otto Linderborgs doktorsavhandling