Samhällsvetenskapliga fakulteten

Utbildning för idéburna organisationer som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn

  • Datum:
  • Plats: Lokalen meddelas till de som erbjuds plats
  • Arrangör: Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län
  • Kontaktperson: Hanna Hansson
  • Utbildning

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län har gemensamt regeringsuppdrag att lämna stöd till utvecklingen nationellt av skyddat boende för våldsutsatta kvinnor. Som en del i uppdraget kommer länsstyrelserna att anordna en kostnadsfri utbildning för idéburna organisationer som tillhandahåller skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och barn.

Syftet med utbildningen är att bidra till kunskapsutveckling om gällande regelverk och lagstiftning som reglerar kommuners och ideella organisationers arbete med att ge stöd och skydd till våldsutsatta. Vidare syftar utbildningen till att främja systematiskt kvalitetsarbete och dialog med kommuner kring samverkan och avtal.

Utbildningen omfattar fyra dagar och genomförs i Stockholm den 7-8 oktober och 2-3 december.

Mer information och anmälan