Diskursgruppen

  • Datum: –15.00
  • Plats: Engelska parken Lilla seminarierummet, 16-2040
  • Föreläsare: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Arrangör: Institutionen för nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Tiina Pitkäjärvi om affekt i textanalys

Vi diskuterar ett avsnitt ur Tiina Pitkäjärvis avhandling om Rosa bandet-kampanjen som en social praktik. Vi läser också en artikel om affekt i diskurs av Margaret Wetherell. Tiina skickar ut avhandlingsavsnittet minst en vecka innan. Den som inte fått Wetherells text kan höra av sig till Tiina: tiina.pitkajarvi@nordiska.uu.se

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs