Samhällsvetenskapliga fakulteten

Diskursgruppen

  • Datum: 2017-11-07 kl 13:15 15:00
  • Plats: Engelska parken 6-K1031
  • Föreläsare: Sammankallande: Karin Hagren Idevall, Anna-Malin Karlsson och Andreas Nord
  • Arrangör: Institutionenför nordiska språk
  • Kontaktperson: Anna-Malin Karlsson
  • Seminarium

Reviderat program: diskussion av de texter i antologin Varför språkvetenskap? (red. David Håkansson och Anna-Malin Karlsson) som berör diskurs som studieobjekt och/eller analytiskt redskap. Planering av texturval, läsning och ansvar för inledningar sker på e-postlistan. Anmäl dig om du vill vara med!

OBS lokalen! 6-K1031, vägvisare: http://bit.ly/2yyQooL

Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs