Samhällsvetenskapliga fakulteten

Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid

  • Datum:
  • Plats: Linköping
  • Föreläsare: Huvudföreläsare (bland annat Charles Hopkins, UNESCO Chair in Reorienting Teacher Education), workshops, gruppdiskussioner och materialbord.
  • Webbsida
  • Arrangör: Linköpings kommun, Swedesd, Universitets- och högskolerådet/Den Globala Skolan, LHU-nätverket
  • Kontaktperson: Stefan Bengtsson, Projektkoordinator, Swedesd
  • Telefon: Stefan Bengtsson 018 471 8413
  • Konferens

Välkommen till LHU-nätverkets nationella konferens med fokus på lärande för hållbar utveckling och Agenda 2030 .Genom en utbildning för hållbar utveckling skapar vi lust att lära, engagerade och handlingskompetenta elever och barn, för en hållbar framtid. Föreläsningar, workshops, diskussioner och pedagogiskt material.

Medverkar gör bland andra Charles Hopkins, Unesco Chair holder at York University in Toronto, Stefan Bengtsson, Swedesd, Albert Askeljung, UNDP, Germund Sellgren, Världsnaturfonden, Maria Hedefalk, Uppsala universitet, konstnär Anna Toredsdotter och Karolina Sandahl från Den globala skolan.

Målgrupp: Pedagoger för åldrarna 0-19 år, rektorer och förskolechefer, huvudmän, politiker

Kostnad: Konferensen är avgiftsfri. Middagen (vegetarisk) kvällen den 14 november faktureras 300 kr.

Anmälan: Inbjudan, anmälningslänk och detaljerat program finns på www.linkoping.se/LHU. Anmälningsperioden är öppen fram till den 15 oktober.

Program (pdf)

Om LHU-nätverket