Samhällsvetenskapliga fakulteten

Högre seminarium i utbildningsrätt

Annica Runsten inleder om Skolinspektionens ingripanden vid tillsyn och särskilt det ”obligatoriska” vitet.
Annica är rättschef vid Skolinspektionen.