Samhällsvetenskapliga fakulteten

Etik och hållbarhet

  • Datum: 2017-12-07 kl 10:15 12:00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Sal 80115
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Thomas Lennerfors
  • Seminarium