Samhällsvetenskapliga fakulteten

Studentcentrerad undervisning: Campus Gotland

  • Datum: 2017-11-15 kl 09:15 12:00
  • Plats: Campus Gotland
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Utbildning

Kursen är riktad mot anställda på institutionen vid Campus Gotland