Samhällsvetenskapliga fakulteten

Aktiviteter på Campus Gotland

  • Datum: 2017-11-15 kl 13:00 16:00
  • Plats: Campus Gotland
  • Föreläsare: Mer information kommer senare.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Maja Elmgren
  • Seminarium