Nätverksmöte för pedagogiska ledare: Pedagogiska ledares verktygslåda, med fokus på stöd för lärares utveckling

  • Datum: –15.00
  • Plats: Geocentrum Skåne
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Stefan Pålsson
  • Seminarium

På den här nätverksträffen kommer vi att öppna och titta ner i pedagogiska ledares verktygslåda. Som pedagogiska ledare använder vi, medvetet eller ibland kanske omedvetet, olika verktyg för att kommunicera med lärare och anställda, och för att förändra saker. Hur gör vi t ex för att få lärare att satsa lite mer på sin undervisning? Eller för att få lärare att genomföra nödvändiga förändringar i sin undervisning? Hur gör vi för att understödja lärares pedagogiska karriär? 
Tanken är att du efter detta nätverksmöte har utökat din verktygslåda, detta genom exempel, tankar och idéer. På det sättet kan mötet bidra till att du kan arbeta effektivare som pedagogisk ledare.

Anmälan senast fredag 24/11 till Lena.ForselL@uadm.uu.se .

Vi bjuder på fika.

Välkomna!