Samhällsvetenskapliga fakulteten

Verkstad för förändring

  • Datum: –12.00
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Konferensrummet Norbyvägen 18 D, en trappa upp.
  • Webbsida
  • Arrangör: TUR - teknisk-naturvtenskapliga fakultetens universitetspedagogiska råd
  • Kontaktperson: Brita Svensson
  • Seminarium

Vill du göra om en lektion? Håller du en laboration du har tröttnat på? Vill du bygga om din föreläsning? Har du ”ärvt” ett kursmoment? Välkommen till verkstad för förändring!

Det här är verkstaden för dig som skulle vilja göra om någon del av din undervisning, till exempel för att du vill föra in fler studentaktiverande moment eller för att du vill ”öppna upp” en laboration som är av ”kokboksmodell”. Deltagarna vid verkstaden tar med sig material för något de skulle vilja göra om och presenterar hur momentet ser ut idag. Tillsammans kommer vi sedan med tankar och förslag på förändringar och hur dessa skulle kunna användas. Syftet med verkstaden är att deltagarna ska inspirera varandra och hjälpas åt att hitta nya vägar för att utforma undervisningen av redan existerande moment.

För att vi ska kunna ordna fika vill vi ha din anmälan senast den 26 november till lena.forsell@uadm.uu.se.